Hjerta VP har återlämnat tillstånd för försäkringsförmedling - Hjerta