Hjerta tillväxtsatsar – rekryterar ny affärsområdeschef för sakförsäkring - Hjerta