Hjerta stärker upp administrationen avseende premiecentralen - Hjerta