​Hjerta säljer sin aktieandel i United Securities och satsar på värdepapperserbjudande inom Hjerta - Hjerta