Göteborg Wealth Management blir en del av Hjerta - Hjerta