Ett nytt kapitel för Hjerta: ledningsskifte och breddning av ägande - Hjerta
East Capital Group ökar sin ägarandel i Hjerta
1 november, 2023
Starkt stöd bland befintliga och nya aktieägare för Hjertas nya strategi 
15 februari, 2024