Hjerta Bas - Hjerta

Hjerta Bas - Värdepappersdepå eller investeringssparkonto

hjerta-bas

Genom Hjerta Bas erbjuder vi ett enkelt och bra fondsparande via allokeringsfonder förvaltade av East Capital och Espiria. Dessa fonder förvaltas för att över tid uppnå högsta möjliga avkastning i relation till fondens fastställda risknivå. Det är fonder som du endast behöver byta när ditt långsiktiga önskemål om avkastning eller din placeringshorisont förändras. Hjerta Bas riktar sig till dig som önskar få en enkel och högkvalitativ förvaltning av ditt sparkapital.

Fonder i fyra olika riskklasser som är riskstyrda vilket hjälper dig att behålla din tänkta risknivå över tid
Du och din rådgivare kommer fram till vilken risk som passar dina behov. Förvaltningen utmärks av riskstyrd förvaltning, vilket innebär att det är målrisken i fonden som styr allokeringen, d v s fördelningen mellan aktier och räntor. Det betyder att du vet vilken risk du har och behåller den risken i ditt fondsparande. Förvaltningen anpassar sig på ett sådant sätt så att du behåller den risken även om marknaden svänger.

Inga rådgivningsavgifter utöver fondavgiften
Du betalar enbart ordinarie förvaltningsavgift för den fond du väljer. All rådgivning ingår i priset.

För mer information – kontakta Jenny Stäring

Riskinformation:
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.