Logga in

Koncernledning


  • Johan Wagman, Koncernchef
  • Maria Schäder, Affärsområdeschef Kapitalförvaltning och värdepappersaffär
  • Lena Högfeldt, Affärsområdeschef Rådgivar- och franchisekoncept
  • Mats Jarl, Affärsområdeschef Företag & Individer
  • Vakant, Chef Ekonomi & Styrning
  • Lena Högfeldt, Chef Marknad & Utveckling
  • Veronica Engman, Chef Compliance, Juridik & Risk

Hjertakoncernen drivs genom tre affärsområden som är inriktade mot olika marknader och kundgrupper. Till det kommer tre stödenheter som stöttar verksamheten till samtliga affärsområden. 

AO Kapitalförvaltning och värdepappersaffär – säkerställer god förvaltning av Monyx fonder och möjligheten att agera anknutet ombud till Hjertas värdepappersbolag. 

AO rådgivar- och franchisekoncept ser till att Hjerta har ett konkurrenskraftigt franchisekoncept till våra rådgivare, så att rådgivarna får mer tid att ägna åt sina kunder.

AO Företag och individ – tillhandahåller rådgivning till våra företagare och individer inom hel- och delägda dotterbolag.

Marknad och utveckling – säkerställer att Hjertas varumärke, marknadskommunikation, PR och IR bidrar till att Hjerta kan betyda mer för fler. Ansvarar dessutom för att utveckling inom bolaget sker i linje med marknaden. Utvecklar strategi, affär, erbjudande och IT samt våra viktiga medarbetare och ledare.

Ekonomi och styrning – ser till att koncernens ekonomiska rapportering, styrning och uppföljning följer de riktlinjer vi har att förhålla oss till och håller god kvalitet.

Compliance, juridik och risk – säkerställer analys, implementering och efterlevande av gällande regelverk. Tillhandahåller expertis inom juridiska området.
Hjerta använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner vår integritetspolicy. Läs mer om cookies Läs vår integritetspolicy