Logga in

Koncernledning


  • Johan Wagman, Koncernchef
  • Mats Jarl, Stabschef
  • Maria Schäder, Affärsområdeschef Kapitalförvaltning och Värdepappersaffär
  • Lena Högfeldt, Affärsområdeschef Rådgivning & Marknad
  • Anna-Carin Torsell, Chef IT & Utveckling
  • Fredrik Johansson, Chef Ekonomi & Styrning
  • Veronica Engman, Chef Compliance, Juridik & Risk


Hjertakoncernen drivs genom två affärsområden som är inriktade mot olika marknader och kundgrupper. Till det kommer tre stödenheter som stöttar verksamheten till samtliga affärsområden. 

Stab - Stabschefen är ägarrepresentant/styrelseledamot i de bolag där koncernen har ett ägande. 

AO Kapitalförvaltning och Värdepappersaffär – säkerställer god förvaltning av Monyx fonder och möjligheten att agera anknutet ombud till Hjertas värdepappersbolag. 

AO Rådgivning och Marknad – ser till att Hjerta har ett konkurrenskraftigt koncept till våra rådgivare, så att rådgivarna får mer tid att ägna åt sina kunder samt att Hjertas varumärke, marknadskommunikation, PR och IR bidrar till att Hjerta kan betyda mer för fler.

IT och Utveckling – Projektledning, processer, systemutveckling, stöttar affären med produktutveckling, IT-drift och förvaltning. 

Ekonomi och Styrning – ser till att koncernens ekonomiska rapportering, styrning och uppföljning följer de riktlinjer vi har att förhålla oss till och håller god kvalitet.

Compliance, Juridik och Risk – säkerställer analys, implementering och efterlevande av gällande regelverk. Tillhandahåller expertis inom juridiska området.

Hjerta använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy. Läs mer om cookies Läs vår integritetspolicy