Logga in

Förköpsinformation

Förköpsinformation Sado Finans AB


Uppgift om förmedlaren
Sado Finans AB,
Org.nr. 556933-2579
Box 270
15123 Södertälje

E-post: rania.sado@hjerta.se
Telefon: 070-7709937

Förmedlarföretagets registrering
Sado Finans AB har tillstånd från Finansinspektionen och är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av försäkring i samtliga livförsäkringsklasser, Risk försäkringar

Försäkringsförmedlarens registrering
Rania Sado är anställd hos Sado Finans.

Rania Sado får förmedla försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser, Riskförsäkringar.

Försäkringsförmedlingen, förmedlarens roll
Sado Finans AB:s råd baseras på opartiskanalys av X antal försäkringsbolag för kapitalförsäkringar.

Partisk analys/opartisk analys

När det gäller tjänstepensionsplan har organisationen Hjerta upphandlade planer som vi utgår ifrån. Om försäkringstagaren har andra önskemål om bolag utgår vi alltid från kundens önskemål.

Information om fullmakt

Genom en fullmakt så lämnar fullmaktsgivaren behörighet till förmedlaren att företräda denne. Den som innehar fullmakt kallas fullmaktshavare. När du lämnar en fullmakt till en förmedlare har du gett behörighet till förmedlaren att företräda dig i en viss fråga. Förmedlaren träder på så vis in i ditt ställe. Även om du har lämnat en fullmakt har du alltid rätt att själv kontakta de parter som är inblandade.

Försäkringsförmedlares fullmakter

Informationsfullmakt
Förmedlingsfullmakt

Informationsfullmakt ger förmedlaren rätt att inhämta information om ditt försäkringsinnehav. Behörigheten innebär enbart till information inget annat.

Förmedlingsfullmakt ger förmedlaren rätt både inhämta information och att företräda dig gentemot bank och försäkringsbolag.

Återkallelse som fullmaktsgivare kan du närsomhelst återkalla fullmakten.


Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är tecknad hos AIG Europé Limited, Västra Järnvägsgatan 7,10369 Stockholm.,www aig.se . Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 €.

Den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas under ett år är 2.501.236Eur .

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget i den mån du inte har fått ersättning av förmedlaren. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.
Hjerta använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy. Läs mer om cookies Läs vår integritetspolicy