Logga in

Compliance och klagomål

Compliance och Klagomålsansvarig

  • Kristina Hårdänge, 073-515 42 07 
    Factor Insurance Brokers AB
    Klagomålsansvarig
    Box 301 35, 104 25 Stockholm

Om vi inte gör det vi ska

Factor och våra försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund.

Försäkringen är tecknad hos AIG, (adressuppgifter finner du nedan). Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Factors agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot AIG. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Factor om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 250 618 euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är:

1. 2 501 236 euro om högst 10 personer omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början.

2. 3 751 854 euro om mellan 11 och 20 personer omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början.

3. 5 002 742 euro om fler än 20 personer omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början.

När det gäller en skada avseende förmedling av fonder så är den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada 500 000 euro och 750 000 euro under ett försäkringsår.

När det gäller en skada avseende förmedling av fonder som även omfattar investeringsrådgivning så är den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada 1 000 000 SEK, dock max 5 000 000 SEK under ett försäkringsår för fondandelar utan inslag av försäkring.

Om du som kund vill framföra klagomål mot Factor rörande förmedling av försäkring och/eller fonder, vänligen kontakta Kristina Hårdänge som är klagomålsansvarig på tel nr. 0735-154207 eller via brev ställt till Factor Insurance Brokers AB, Klagomålsansvarig, Box 301 35, 104 25 Stockholm. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Du som är konsument kan även få hjälp av Konsumenternas Försäkringsbyrå eller vid din kommunala konsumentrådgivning.

Om en tvist uppstår mellan dig och Factor kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Hjerta använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy. Läs mer om cookies Läs vår integritetspolicy