2017-09-27 11:47

Hjerta ska lyfta fram varumärket

4073.edberg-och-wagman.jpg

Förmedlarorganisationen Hjerta lanserar vid årsskiftet ett nytt koncept för sina förmedlare och kunder. Varumärket Hjerta ska bli betydligt mer synligt och förmedlarna erbjuds möjligheten att arbeta under namnet Hjerta.

Hjerta-dagarna hölls under 20–22 september och där presenterade ledningen det nya konceptet som innebär att Hjerta stärker greppet om sitt varumärke.

Från årsskiftet erbjuder Hjerta sina förmedlare att arbeta och marknadsföra sig med namnet Hjerta. I dag verkar förmedlarna i organisationen helt självständigt under sina egna varumärken.

– Vi ska lyfta fram Hjerta som varumärke mer än förr. Vi har alltid jobbat väldigt fokuserat mot våra förmedlare, men nu ska vi även bygga varumärket ut mot slutkund på ett helt annat sätt än förut, säger Hjertas vd Robert Edberg.

Det blir inget krav att förmedlarna i Hjerta-organisationen ska börja marknadsföra sig som Hjerta-förmedlare. De som vill fortsätta som tidigare och verka under eget namn kan fortsätta med det. Hjerta kommer precis som tidigare erbjuda förmedlare att ta del av och köpa utvalda tjänster, som exempelvis Webcap och compliance-tjänster.

– Vårt namn har aldrig synts ut mot slutkund, men nu kommer namnet att marknadsföras brett. Och intresset från förmedlarna att marknadsföra sig som Hjerta har varit stort.

Det är inte helt oväntat att många av Hjertas förmedlare välkomnar ett större grepp från organisationen. De många regelverken som kommer att slå igenom under 2018 har varit en källa till oro.

Förutom möjligheten för förmedlarna att arbeta under namnet Hjerta, kommer organisationen att erbjuda mer stöd inom regelverk och compliance för att på ett smidigt och bra sätt få förmedlarna att uppfylla de legala kraven.

– Det våra förmedlare funderar mycket på är regelverken. Mifid, IDD, GDPR med mera. Under 2018 blir det skarpt läge för flera regelverk och det blir mycket jobb för att säkra en bra affär. Nu lanserar vi ett tightare Hjerta där vi bland annat ska ge mer stöd inom compliance. Det var nyttigt och lite skönt för många förmedlare att se att nu är vi framme vid den stora omställningen till alla nya regelverk.

Robert Edberg nämner att det varit mycket fokus på livsidan i Hjerta, men att man nu gör en rejäl översyn även av vilket stöd som behövs inom förmedling av sakförsäkringar.

– Det krävs olika regelverkslösningar beroende på var man befinner sig. Det har varit mycket fokus på livsidan, men även saksidan är ju under påverkan.


Hur ska ni satsa på saksidan?

– Vi ska ta in flera sakförmedlare och öka vår distributionskraft där. Vi har varit tunga inom liv och sparande, men sedan två år tillbaka har vi satsat även på sakförsäkringsförmedling. Där måste vi bli starkare och vi jobbar just nu med att rekrytera fler sakförmedlare.


Hur ser det ut på livsidan?

Till årsskiftet ska Hjerta även lansera sin premiecentral, där man utlovar en transparent ersättningsmodell för tjänstepensioner.

– På privatsidan får vi se hur Mifid 2 harmoniserar med IDD. Där är det inte helt klart hur man ska hitta modeller som fungerar för både förmedlare och kunder framöver. Vi tittar också på hur dokumentation ska hanteras och hur hela kundmötet ska kunna digitaliseras när det rör rådgivningsdokumentation. Det blir mycket nytt i och med Mifid 2 och IDD.


Gör det att ni blir ungefär som Säkra?

– När det gäller varumärket kommer man kunna verka under Hjertas varumärke. Dock skiljer vi oss åt från våra konkurrenter för hos oss kan man välja. Det unika hos oss jämfört med våra konkurrenter är att alla våra förmedlare kan vara sina egna och driva sina egna bolag som juridisk person. Men man får tillgång till vår hjälp att hantera regelverk och jobba med compliance. Det är en unik position på marknaden.

Det är flera förmedlare som visat stort intresse för att verka under namnet Hjerta.

– Det är många förmedlare som vill in under ett större paraply. Det blir svårare att verka som helt fristående förmedlare. Det är så stora krav som ställs på en enskild förmedlare så det är nästan omöjligt. På det här sättet känner förmedlarna att vi tar ett större grepp av den totala kundresan.


Tror ni att alla era medlemmar kommer att vilja gå in och verka under namnet Hjerta?

– Nej, flera kommer säkert att vilja arbeta vidare under sina etablerade namn. Men förhoppningsvis kommer de flesta över tid att gå in helt under varumärket Hjerta.


Höjer ni avgifterna för förmedlarna nu?

– Nej, det blir samma avgift som vi haft tidigare. Vi gör om strukturen på medlemsavgif-ten, men nivån på medlemsavgifterna blir de samma som förut. Vi hoppas att vi kan öka kraften i vårt erbjudande utan att det drar iväg med kostnader.


Hur kom ni på att ni skulle göra detta?

– Vi har jobbat med projektet ett tag och vi har haft referensgrupper bland förmedlarna när vi utvecklat både varumärkesidén och våra olika verktyg. Sedan har vi även via årliga kundundersökningar stämt av med våra slutkunder.


Kommer ni att ändra varumärket något?

– Nej, men vi kommer att ändra vår grafiska profil som speglar det nya Hjerta. Exakt vad som ska ändras kommer vi att kommunicera senare i höst.


Vilka är de viktigaste faktorerna för att konkurrera framöver?

– Förmedlarbranschen måste säkerställa kundnyttan och hitta sin roll. Det får inte bli så att bara de fyra storbankerna sköter all rådgivning. Vi måste få de nya regelverken och it-systemen att fungera bra. Premiecentralen och våra upphandlingar inom Hjertaplanen, är väldigt viktiga för oss.


Kommer ni att utveckla verksamheten inom nya områden?

– Nej, vi fokuserar på kärnverksamhet.  


Kan ni konkurrera med Max Matthiessen och Söderberg & Partners som lägger väldigt mycket resurser på it och på att ta fram nya verktyg?

– Absolut! Så mycket som vi har satsat under 2017 har vi inte varit i närheten av tidi-gare. Det är för att vi lyckats rikta hela koncernens resurser mot nya Hjerta. Nu får vi helt andra muskler på alla områden när vi tightar ihop vårt koncept och vi kommer att ta jättestora kliv framåt. Vi har gjort massor på sista tiden.


Hur ska ni marknadsföra er?

– Vi ska marknadsföra oss lokalt genom våra lokala förmedlare. Men vi centralt kommer att ha marknadsföringsmaterial och om vi gör kampanjer är alla med på det. Det kommer att finnas Hjerta-skyltar över hela landet.


Kommer ni att rikta er mer mot stora kunder?

– Vi har förmedlare inom Hjerta som jobbar med större kunder och de kommer också att ha nytta av ett starkt varumärke. Juridik, systemlösningar, upphandlingar och liknande kan vi hjälpa dem med. Kraften i Hjerta och varumärket kommer att passa perfekt för större företagskunder.


Hur ser ni på Säkra och Tydliga?

Vi ser inte Säkra och Tydliga som konkurrenter egentligen. I den här typen av rådgivning är det viktigt att hitta gemensamma lösningar. De stora konkurrenterna framöver kommer att vara de stora bankerna.


Har ni diskuterat något närmare samarbete med Säkra och Tydliga?

– Nej, det har vi inte gjort. Vi tror på vårt nya koncept, säger Robert Edberg.

 

Källa RISK & FÖRSÄKRING 2017-09-22
(https://vainsights.se/articles/395718/2017-09-22-12-05-29-hjerta-ska-lyfta-fram-varumarket)

 

 Strandvägen 5b, 2tr,

114 51 Stockholm

+46(0)8 450 43 30

Org.nr: 556714-0610

E-post:  

 

 

3628.SFM_centrerad.png

 

204.insuresec_retina.358x.png